PKK

Profil kandydata na kierowcę

Informacje o PKK

Do szkolenia na prawo jazdy kat. B może przystąpić osoba która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy i uzyskała numer PKK

JAK UZYSKAĆ NR PKK I ZAPISAĆ SIĘ NA KURS W SZKOLE NAUKI JAZDY GRYF

KROK 1

UZYSKAĆ ORZECZENIE LEKARSKIE – MOŻESZ WYBRAĆ LEKARZA SAM LUB PRZY POMOCY SZKOŁY

KROK 2

UZYSKAĆ PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

PROFIL WYDAJE STAROSTA WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA
– w Szczecinie, Urząd Miasta pl. Armii Krajowej 1.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.
 2. 2. Załączniki:
  1. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  2. orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
  3. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat.
 3. 3. Do wglądu:
  1. dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania.

KROK 3

Przed zajęciami z teorii – dostarczyć PKK DO SZKOŁY NAUK I JAZDY GRYF.

Zadzwoń do nas

+48 512 013 740

lub skorzystaj z formularza